ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η μελλοντική κοινωνία κυοφορείται εντός της παρούσας

"Όμως, εντός της αστικής κοινωνίας, της κοινωνίας που στηρίζεται στην ανταλλακτική αξία, αναφύονται σχέσεις κυκλοφορίας καθώς επίσης και σχέσεις παραγωγής που αποτελούν πάρα πολλές νάρκες για να την ανατινάξουν. (Μια μάζα αντιθετικών μορφών της κοινωνικής ενότητας, των οποίων ο αντιθετικός χαρακτήρας δεν μπορεί καταργηθεί με κάποια αθόρυβη μεταμόρφωση. Από την άλλη μεριά, αν στην κοινωνία, έτσι όπως αυτή είναι σήμερα, δεν βρίσκαμε κρυμμένους τους υλικούς όρους παραγωγής και τις αντίστοιχές τους σχέσεις κυκλοφορίας για μια αταξική κοινωνία, τότε όλες οι απόπειρες για την ανατίναξή της θα ήταν δονκιχωτισμός)".

Καρλ Μαρξ, "Βασικές Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας" ('Grundrisse’, 1857-1858)